Departament: Derecho Romano e Historia del Derecho

Facultat: Derecho

Àrea: Història del Dret i de les Institucions

Grup d'investigació: Savigny

Correu: alidunai@ucm.es

Doctora per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi El árbitro judicial en la sala de alcaldes de casa y corte (1751-1808) 2007. Dirigida per Dr. José Sánchez-Arcilla Bernal.