13 Investigadores/as

Filtrar por:
MARIA DEL ROSARIO
ARQUERO AVILES
Biblioteconomía e Documentación
RAMON ALBERTO
CARRASCO GONZALEZ
Comercialización e Investigación de Mercados
JAVIER
CASTRO CANTALEJO
Estatística e Investigación Operativa
EMMA
DAFOUZ MILNE
Filoloxía Inglesa
MARIA ROSARIO
ESPINOLA VILCHEZ
Estatística e Investigación Operativa
MAGDALENA RUTH
FERRAN ARANAZ
Estatística e Investigación Operativa
DANIEL
GOMEZ GONZALEZ
Estatística e Investigación Operativa
ENRIQUE
GONZALEZ ARANGUENA
Estatística e Investigación Operativa
CONRADO MIGUEL
MANUEL GARCIA
Estatística e Investigación Operativa
EDUARDO
ORTEGA CASTELLO
Estatística e Investigación Operativa
CRISTOBAL
PAREJA FLORES
Linguaxes e Sistemas Informáticos
MARIA DEL ROSARIO
SUSI GARCIA
Estatística e Investigación Operativa

3 Ex-investigadores/as