Department: Radiología, Rehabilitación y Fisioterapia

Faculty: Medicina

Area: Radiology and Physical Medicine

Research group: Física-médica: dosimetría, protección radiológica e imagen médica

Email: carlprie@ucm.es