Saila: Radiología, Rehabilitación y Fisioterapia

Fakultatea: Medicina

Eremua: Erradiologia eta Medikuntza Fisikoa

Ikerketa taldea: Física-médica: dosimetría, protección radiológica e imagen médica

E-maila: carlprie@ucm.es