Departament: Radiología, Rehabilitación y Fisioterapia

Facultat: Medicina

Àrea: Educació Física i Esportiva

Correu: elsamari@ucm.es