Facultat: Ciencias Económicas y Empresariales

Àrea: Comercialització i Investigació de Mercats