Department: Historia Moderna e Historia Contemporánea

Faculty: Geografía e Historia

Research group: Grupo de investigación en historia global y transnacional