Département: Historia Moderna e Historia Contemporánea

Faculté: Geografía e Historia

Groupe de recherche: Grupo de investigación en historia global y transnacional