Departament: Historia Moderna e Historia Contemporánea

Facultat: Geografía e Historia

Grup d'investigació: Grupo de investigación en historia global y transnacional