Departament: Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología

Facultat: Geografía e Historia

Àrea: Història Antiga

Correu: jllop01@ucm.es

Doctor per la Universitat de Barcelona amb la tesi Aportació a l'estudi de les relacions polítiques i militars entre Assíria i Babilònia durant la segona meitat del segon mil.leni a.C. 2002. Dirigida per Dr/a. Joaquín Sanmartín Ascaso.