Département: Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología

Faculté: Geografía e Historia

Domaine: Historia Antigua

Email: jllop01@ucm.es

Docteur à l Universitat de Barcelona avec la thèse Aportació a l'estudi de les relacions polítiques i militars entre Assíria i Babilònia durant la segona meitat del segon mil.leni a.C. 2002. Dirigée par Dr/a. Joaquín Sanmartín Ascaso.