Departamento: Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología

Facultad: Geografía e Historia

Área: Historia Antigua

Email: jllop01@ucm.es

Doctor por la Universitat de Barcelona con la tesis Aportació a l'estudi de les relacions polítiques i militars entre Assíria i Babilònia durant la segona meitat del segon mil.leni a.C. 2002. Dirigida por Dr/a. Joaquín Sanmartín Ascaso.