Department: Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología

Faculty: Geografía e Historia

Area: Ancient History

Email: jllop01@ucm.es

Doctor by the Universitat de Barcelona with the thesis Aportació a l'estudi de les relacions polítiques i militars entre Assíria i Babilònia durant la segona meitat del segon mil.leni a.C. 2002. Supervised by Dr. Joaquín Sanmartín Ascaso.