40 Investigadores/as

Filtrar por:
AINHOA TERESA
AMESTOY D'ORS
Literatura Española
JUAN CARLOS
BAYO JULVE
Literatura Española
JORGE
BRAGA RIERA
Filoloxía Inglesa
MARIA CRISTINA
BRAVO ROZAS
Literatura Española
ERIK WILLEM
COENEN
Teoría da Literatura e Literatura Comparada
EPICTETO JOSE
DIAZ NAVARRO
Literatura Española
JUAN JOSE
FERNANDEZ VILLANUEVA
Teoría da Literatura e Literatura Comparada
ARNO
GIMBER
Filoloxía Alemá
BETHANIA
GUERRA DE LEMOS
Literatura Española
JOSE MANUEL
LUCIA MEGIAS
Filoloxía Románica
JARA
MARTINEZ VALDERAS
Literatura Española
ALMUDENA
MEJIAS ALONSO
Literatura Española
CRISTINA
OÑORO OTERO
Teoría da Literatura e Literatura Comparada
JAVIER
RAMIREZ SERRANO
Comunicación Audiovisual e Publicidade
FRANCISCO JOSE
SAEZ RAPOSO
Literatura Española
REBECA
SANMARTIN BASTIDA
Literatura Española
DIEGO
SANTOS SANCHEZ
Literatura Española
CARMEN
SANZ AYAN
Historia Moderna
JOSE JULIO
VELEZ SAINZ
Literatura Española
CRISTINA
VINUESA MUÑOZ
Filoloxía Francesa

1 Ex-investigadores/as